Utbildare

Petter Lydén

Petter Lydén är klimat- och energiexpert och skribent med mångårig erfarenhet från Naturvårdsverket, Miljödepartementet och Stockholms stad. För närvarande anställd som policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia. Petters tidigare uppdrag inkluderar bland annat:

 • Utveckling av indikatorer för grön IT åt 20 pilotmyndigheter och design av ett rapporteringssystem för myndigheternas klimatpåverkan
 • Analys av samtliga svenska myndigheters koldioxidutsläpp åt Naturvårdsverket, komplement till rapporten Miljöarbetet i staten 2009
 • Analys av projektresultat i Klimatinvesteringsprogram och författare till rapporten Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp 2010
 • Ansvarig för EUs seminarier under FN-toppmötet om klimat i Köpenhamn
 • Analys av statistik om ändrat klimatbeteende och medförfattare till rapporten ”Har allmänheten minskat sin klimatpåverkan?” av Westander
 • Medverkan i Sveriges Radio som expert på klimatkompensation

Mer information om Petter finns på hans webbplats: www.petterlyden.se

Jessica Cederberg Wodmar

Jessica är klimatkommunikationsexpert, erfaren föredragshållare och moderator och författare till boken Klimatkoden. Senast verksam på PR-byrån Westander. Jessica har bland annat varit:

 • Projektledare för klimatkommunikation på Naturvårdsverket klimatavdelningen.
 • Expert och ansvarig för den årliga attitydundersökningen om svenska folkets kunskap, attityd och beteende i klimatfrågan.
 • Projektledare och rapportansvarig för Naturvårdsverkets arbete med svenska översättningar och seminarier kring FN:s klimatpanels fyra rapporter 2007.
 • Föreläsare och moderator, nationellt och internationellt.
 • Expert i den svenska klimatdelegationen.
 • Journalist, radioreporter på Sveriges Radio.
 • Författare till boken Klimatkoden.
 • Expert klimatkommunikation på PR-byrån Westander.

Mer information om Jessica finns på hennes webbplats: www.jcwkommunikation.se

Jessica Cederberg Wodmar

Jessica är klimatkommunikationsexpert, erfaren föredragshållare och moderator och författare till boken Klimatkoden. Senast verksam på PR-byrån Westander. Jessica har bland annat varit:

 • Projektledare för klimatkommunikation på Naturvårdsverket klimatavdelningen.
 • Expert och ansvarig för den årliga attitydundersökningen om svenska folkets kunskap, attityd och beteende i klimatfrågan.
 • Expert och ansvarig för den årliga undersökningen om klimat och genus hos den svenska befolkningen.
 • Projektledare och rapportansvarig för Naturvårdsverkets arbete med svenska översättningar och seminarier kring FN:s klimatpanels fyra rapporter 2007.
 • Föreläsare och moderator, nationellt och internationellt.
 • Expert i den svenska klimatdelegationen.
 • Journalist, radioreporter på Sveriges Radio.
 • Författare till boken Klimatkoden.

Petter Lydén

Petter Lydén är klimat- och energiexpert och skribent med mångårig erfarenhet från Naturvårdsverket, Miljödepartementet och Stockholms stad. För närvarande verksam som klimatkonsult. Petters senaste uppdrag inkluderar bland annat:

 • Analys av projektresultat i Klimatinvesteringsprogram och författare till rapporten Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp 2010
 • Föredr

Jessica Cederberg Wodmar

Jessica är klimatkommunikationsexpert, erfaren föredragshållare och moderator och författare till boken Klimatkoden. Senast verksam på PR-byrån Westander. Jessica har bland annat varit:

 • Projektledare för klimatkommunikation på Naturvårdsverket klimatavdelningen.
 • Expert och ansvarig för den årliga attitydundersökningen om svenska folkets kunskap, attityd och beteende i klimatfrågan.
 • Expert och ansvarig för den årliga undersökningen om klimat och genus hos den svenska befolkningen.
 • Projektledare och rapportansvarig för Naturvårdsverkets arbete med svenska översättningar och seminarier kring FN:s klimatpanels fyra rapporter 2007.
 • Föreläsare och moderator, nationellt och internationellt.
 • Expert i den svenska klimatdelegationen.
 • Journalist, radioreporter på Sveriges Radio.
 • Författare till boken Klimatkoden.

Petter Lydén

Petter Lydén är klimat- och energiexpert och skribent med mångårig erfarenhet från Naturvårdsverket, Miljödepartementet och Stockholms stad. För närvarande verksam som klimatkonsult. Petters senaste uppdrag inkluderar bland annat:

 • Analys av projektresultat i Klimatinvesteringsprogram och författare till rapporten Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp 2010
 • Föredrag om resultatet av Köpenhamnsmötet för lärare på Solna gymnasium på uppdrag av Svenska FN-förbundet
 • Ansvarig för EUs seminarier under FN-toppmötet om klimat i Köpenhamn
 • Analys av statistik om ändrat klimatbeteende och medförfattare till rapporten ”Har allmänheten minskat sin klimatpåverkan?” av Westander
 • Medverkan i Sveriges Radio Jönköpings konsumentprogram som expert på klimatkompensation
 • Analys av projektresultat i Klimatinvesteringsprogram och författare till rapporten Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp 2009
 • ag om resultatet av Köpenhamnsmötet för lärare på Solna gymnasium på uppdrag av Svenska FN-förbundet
 • Ansvarig för EUs seminarier under FN-toppmötet om klimat i Köpenhamn
 • Analys av statistik om ändrat klimatbeteende och medförfattare till rapporten ”Har allmänheten minskat sin klimatpåverkan?” av Westander
 • Medverkan i Sveriges Radio Jönköpings konsumentprogram som expert på klimatkompensation
 • Analys av projektresultat i Klimatinvesteringsprogram och författare till rapporten Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp 2009