Pressmeddelande Utbildning klimatkommunikation

Pressmeddelande Utbildning klimatkommunikation

Pressmeddelande Utbildning klimatkommunikation

I samarbete med klimatkommunikationsexperterna och journalisterna Jessica Cederberg Wodmar och Petter Lydén ska Energikontoret ta fram en skräddarsydd utbildning inom media och kommunikation, anpassad efter energi- och klimatrådgivarnas behov och arbetssituation. Sammanlagt kommer sex utbildningstillfällen gå av stapeln på olika platser i landet.